Do pokrajinskej súťaže sa dostali aj Slováci

9.apr 2013

Všetky štyri petrovské gymnazistky tiež postúpili do pokrajinskej recitačnej súťaže: (zľava) A. Hašková, N. Rybárová, E. Vršková a M. Zolňanová

OBLASTNÁ SÚŤAŽ RECITÁTOROV V BÁČI

Po absolvovaní obecných prehliadok v obciach Odžaci, Kula, Nový Sad, Srbobran, Báč, Vrbas, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Žabalj, Titel a Temerín najúspešnejší žiaci v prednese krásneho slova aj tohto roku sa stretli v Báči a 23., resp. 24. marca súťažili vo vyššom oblastnom rangu – zahrňujúci celý Juhobáčsky obvod.

Po vypočutí účinkujúcich porota zhodnotila recitačnú zručnosť žiakov a vyhlásila víťazov v jednotlivých kategóriách. Výsledky sme získali od pracovníkov Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci a podľa nich v rámci najmladšej skupiny porotu svojím prednesom zaujali a vysoko na rebríčku sa umiestnili druháčka z Kulpína Timea Čemanová, ktorú nacvičovala Anna Peťkovská, a štvrták z Petrovca Martin Pavčok, ktorého nacvičila Miluška Anušiaková-Majerová.

V rámci skupiny žiakov od 5. po 8. ročník základných škôl u poroty umeleckým prednesom zabodovali aj siedmaci z Petrovca Lýdia Nikolajevićová a Martin Krajčík a so svojou mentorkou M. Anušiakovou-Majerou tiež získali postup. Okrem nich postúpili aj Nina Ramićová z Báčskej Palanky a Zlatko Klinovský zo Selenče. S nimi pracovali profesorky Mária Šulcová a Vladislava Lovásová.

Postup do pokrajinskej prehliadky si kvalitou prednesu umeleckého textu u gymnazistov zabezpečili všetci štyria petrovskí gymnazisti, ktorí postúpili z obecnej prehliadky. Sú to prváčka Elena Vršková z Hložian a druháčka Malvína Zolňanová zo Selenče, ktorým mentorkou bola profesorka Annamária Boldocká-Grbićová. Úspešné boli i štvrtáčky Nataša Rybárová z Petrovca a Aleksandra Hašková z Kulpína, ktorých umelecky usmerňovali pedagogičky M. Anušiaková-Majerová a Helena Despićová.

Pokrajinská recitačná súťaž sa tradične usporadúva v Sečnji a tohto roku bude od 19. do 21. apríla.

J. Čiep


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs