Hajdušičania najpočetnejší

9.apr 2013

Hajdušické Lastovičky aj v tomto roku upútali na seba pozornosť svojou veselosťou

NA OBECNEJ FOLKLÓRNEJ PREHLIADKE V PLANDIŠTI

V sobotu 6. apríla v sieni plandištského Kultúrneho strediska prebiehala 13. obecná folklórna prehliadka pre dospelých a deti. Zúčastnili sa na nej folklórne súbory Dukati z Margity so srbskými tancami a tancami z Vojvodiny, KUS Nikolae Balcesku z Barice s tradičnými rumunskými tancami, KUS Vuka Karadžića z Plandišta so srbskými tancami z okolia Timoku. Najpočetnejšia výprava na tejto prehliadke bola z Hajdušice.  Mladšia skupina DFS Základnej školy J. J. Zmaja Lastovičky predviedla páčivú choreografiu Jána Slávika Malá hŕba pýta viac a staršia skupina choreografiu Vladimíra Hudeca Išla Marína. V mene KUS Bratstvo najprv samostatne vystúpili mužská a ženská spevácka skupina, ktoré potom spolu s mládežníckou tanečnou skupinou predviedli choreografiu Kvetoslavy Mrđovej U Hrudkovcov na priadkach. Sólovým spevom sa plandištskému obecenstvu predstavili aj Paulína Blanková a Vladimír Hraško. Mladšia skupina srbského KUS Biseri z Hajdušice zatancovala tance zo Šumadije a staršia tance z okolia Užica a Leskovca. Podľa ocenenia členov odbornej poroty – hudobníka Petra Pavlova a choreografa Dragana Mićića z Pančeva – táto prehliadka bola jednou z najmasovejších. Zvlášť pochválili masovosť Hajdušičanov. Najlepší z tejto prehliadky sa zúčastnia na oblastnej prehliadke: pre deti bude 27. apríla a pre dospelých 25. mája v Pančeve.

Táto prehliadka mala aj humanitárny ráz, keďže prostriedky zo vstupného a dobrovoľné príspevky účastníkov a divákov organizátor postúpil na operáciu srdca malej Tijany Ognjanovićovej.

vlh  


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs