Spomienky jedného kresliara

9.apr 2013

Takmer celý marec a prvú dekádu apríla návštevníci veľkej galérie Domu Vojska Srbska v Belehrade mali príležitosť kochať sa v mnohorakých kresbách, maľbách, ilustráciách, portrétoch (na snímke) a grafikách spisovateľa a maliara Momu Kapora, ktorý narodeniny mal 4. apríla. Výstava menom Spomienky jedného kresliara vzišla zo spoločnej iniciatívy Ministerstva obrany Srbska a Legátu Momu Kapora a konala sa k tretiemu výročiu jeho odchodu do spomienok.

                                                 O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs