Deviate Čaro višieň v Silbaši

13.jún 2018

Deviate Čaro višieň v Silbaši

Výstava šálok

S cieľom propagovať dedinu, ovocinárstvo a najmä pestovanie višní, ktoré sú jedným zo symbolov vidieka od nepamäti, Aktív žien v Silbaši v roku 2009 založil podujatie Čaro višieň. Stredobodom pozornosti sú, samozrejme, produkty v ktorých dominuje višňa. Šikovné Silbašanky na tento spôsob  zachovávajú od zabudnutia recepty starých mám, osvojujú si tiež aj nové a každoročne sa tešia na úrodu čerstvého ovocia, ktorú využijú na prípravu storakých koláčov, kompótov, lekvárov, likérov… Prezentujú a ponúkajú ich spoluobčanom a cezpoľným hosťom práve na podujatí Čaro višieň.

Spomienky z minulosti na šálky

Deň venovaný červenému ovociu so špecifickou arómou, ktoré pochádza z Malej Ázie a dobre sa darí stáročia aj v tejto oblasti, tohto roku Aktív žien usporiadal v nedeľu 10. júna. Bohatá ponuka spomenutych domácich výrobkov nevystala ani tentoraz. K nej prispeli aj hosťujúce spolky žien z Aradáča, Hložian, Lugu, Selenče a chorvátskeho Iloka, ktoré s radosťou prijali pozvanie, ale aj výzvu. Aj tento ročník podujatia ponúkol okrem výstavy gastronomických pochúťok aj výstavu ručných prác – výšiviek a suvenírov s motívom višní. Organizátorky vo svojom etnokútiku v dome kultúry nainštalovali výstavu pod názvom Spomienky z minulosti na šálky.

Stánok Silbašu

Súčasťou podujatia bol aj hojne navštívený kultúrno-umelecký program. V rámci neho, v mene organizátora sa prihovorila a hostí uvítala Katarína Ušiaková, slova sa ujal aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Milan Kraguljac, ktorý poukázal na význam aktivít žien v Silbaši, ako aj význam podujatia, ktoré prerastá v tradičné. Prisľúbil, že miestne spoločenstvo bude podporovať aktivity žien aj do budúcna.

Podujatie otvoril Samuel Žiak, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Silbaši. Vo svojom príhovore o. i. poznamenal, že spoločnými silami sa všetci v dedine budú snažiť toto podujatie zveľaďovať, chrániť pred zánikom a zároveň v rámci neho ako aj doteraz pestovať slovenskú a srbskú národnú identitu.

Kultúrno-umelecký program

Členky speváckej skupiny Aktívu žien predniesli slovenské ľudové piesne, pokým členovia mladšej a staršej tanečnej skupiny srbského Strediska pre kultúru a umenie Miroslava Antića, pod vedením Ivany Miletićovej prezentovali srbské tance z Báčky a okolia Nišu. Zúčastnili sa aj silbašskí škôlkari, budúci prváci s vychovávateľkou Miroslavou Medovarskou, ako aj hostky literátky: Lužanka Vera Bažaľová prispela vlastnou tvorbou – básňou Na lúke a piesňou Láska a Miriam Murtínová z Hložian predniesla úryvok z diela Rysavá jalovica. Program spestrili aj folkloristi KUS Zvolen z Kulpína, ktorí na návštevníkov  osobitne zapôsobili dvomi choreografiami autora Zoroslava Zimu. Programom prítomných dvojjazične viedli Mariena Faboková (v slovenskom ľudovom kroji) a Sára Struhárová (v srbskom ľudovom kroji).

Na záver sa predsedníčka Aktívu žien Katarína Ušiaková poďakovala členkám, ako aj všetkým Silbašanom a donátorom, ktorí sa pričinili o to, aby sa deviata edícia tohto gastronomicko-turistického podujatia úspešne realizovala.

Jasminka Činčuráková Galambošová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs