Dobre robili, presne triafali

24.jan 2013

Strelecký klub Tatra Kysáč mal v nedeľu 20. januára 2013 výročnú volebnú konferenciu, ktorú pred viac ako štyridsať účastníkov viedol predseda Marián Martiš.

Nádej a šampiónka: mladá strelkyňa Veronika Danielová a viacnásobná medailistka Ivana Kreková (zľava)

Činnosť počas uplynulého štvorročného obdobia (2009 – 2012) ohodnotili ako veľmi úspešnú. Kysáčski strelci súťažili v troch ligách a nevystali ani z pohárovej súťaže. Strelkyne SK Tatra boli druhé vo Vojvodine a v rámci Srbska obsadili tretie miesto. V konkurencii jednotlivkýň – kadetiek Ivana Kreková bola dvakrát a Martina Grňová raz majsterkou Srbska, kým Anna Madacká získala tretie miesto. Titulom majsterky Vojvodiny sa tiež ovenčila Ivana Kreková. Pionieri, kadeti a seniori súťažili s premenlivým úspechom.

SK Tatra kúpil štandardnú vzduchovú pušku pre športovú streľbu, prislúchajúci výstroj a čiastočne zrenovoval strelnicu. Strelci úspešne zorganizovali tradičný októbrový turnaj a vlani medzi sebou uhostili aj veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Dr. Jána Varšu. Tatra v roku 2012 získala Zlatú plaketu Dr. Janka Bulíka Matice slovenskej v Srbsku. Kysáčsky klub a jeho trénera Michala Daniela Strelecký zväz Srbska odmenil bronzovým terčom.

Za uplynulé štyri roky SK Tatra zbohatol o 19 nových pohárov a 25 medailí. Strelci strovili asi 500 000 dinárov, ktoré dostali z pokladnice Mesta Nový Sad, od sponzorov, rodičov a členov klubu. V nadchádzajúcom období plánujú upraviť priestor pred klubom, pokračovať v renovovaní strelnice, kúpiť ešte dve štandardné pušky a päť pištolí. V máji majú naplánovaný zájazd do Martina a chystajú sa aj na odvetnú návštevu Martinčanov.

Na záver konferencie Mariánovi Martišovi zverili nový mandát predsedu, Vladimír Grňa zostal na poste tajomníka a Michal Daniel bude aj ďalej trénerom. S nimi budú pracovať ešte dvaja členovia Správnej rady SK Tatra – Pavel Kreko a Vladimír Francisty. Dozornú radu tvoria: Miluška Pixiadesová, Pavel Bagoňa a Michal Kardelis.

P. Pálik

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs