ZA ORGANIZÁCIE ŠACHOVÉHO ZVÄZU VOJVODINY

24.jan 2013

ZA ORGANIZÁCIE ŠACHOVÉHO ZVÄZU VOJVODINY v dňoch 9. až 13. januára 2013 prebiehal 20. Vojvodinský šachový festival mladých. Na festivale v Dome žiakov stredných škôl v Subotici sa tentoraz zúčastnilo 129 malých šachistov z celej pokrajiny. Pozoruhodné úspechy tam dosiahli i siedmi členovia Šachového klubu Bánovce – Dunav (na fotografii), ktorí dôstojne reprezentovali Staropazovskú obec. Všetci nádejní šachisti, ktorí obsadili prvé miesta v jednotlivých kategóriách, budú predstavovať Vojvodinu na kadetskom festivale Srbska, ktorý sa uskutoční koncom apríla a začiatkom mája. Medzi najúspešnejšími zo ŠK Bánovce – Dunav boli Marija Stankovićová (obsadila prvé miesto v kategórii dievčeniec do 8 rokov), Miloš Stanković (získal prvé miesto v kategórii chlapcov do 10 rokov) a Nada Trajkovićová (prvá v kategórii dievčeniec do 10 rokov).

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs