FOTOGRAFICKÉ ZÁBERY

17.jún 2013

25rodinfotos

FOTOGRAFICKÉ  ZÁBERY môžu byť novinárske, umelecké, politické, športové, hospodárske… Dá sa však predpokladať, že v ére digitálnych fotoaparátov je ich najviac s rodinnou tematikou. Lebo fotíme všetci, dennodenne, nielen počas dovolenky alebo víkendu. Majúc to na zreteli, v belehradskej galérii Artget prebiehala od 7. do 19. júna výstava s názvom Rodinná fotografia. Približne desiati autori vlastnými prácami naznačili, že sa v sústavne meniacom svete mení aj postavenie a poslanie tohto druhu fotografie. Tie teda nezostávajú len v rodinných albumoch, ktoré sa príležitostne ukazujú hosťom, ale sa najčastejšie dostávajú na sociálne siete: ako ukážka, že i život tej-ktorej rodiny môže byť predmetom širšieho záujmu, od príbuzných, cez známych, po iných. Čiže záber nielen ako osobná spomienka, ale aj ako spomienka, ktorú ponúkame iným. Na snímke je pohľad na časť výstavy.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs