ĽUDOVÁ KNIŽNICA VELJKA PETROVIĆA

17.jún 2013

25Palankakniznica

ĽUDOVÁ KNIŽNICA VELJKA PETROVIĆA V BÁČSKEJ PALANKE sa vo štvrtok 13. júna stala bohatšia o niekoľko slovenských kníh, ktoré riaditeľke tejto ustanovizne Koviljke Dobrićovej odovzdal riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak (na snímke). Knižničný fond doplnili  najnovšie vydania tejto ustanovizne a v darčeku bolo i niekoľko čísel týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet. K. Dobrićová pri tejto príležitosti vyjadrila svoje úprimné poďakovanie a potešenie: „Tieto knihy sú opravdivým pokladom pre knižnicu, najmä pre naše pobočky, kde je najviac slovenských čitateľov – teda v Pivnici a Silbaši. Novým slovenským knižným publikáciám sa však budú tešiť i čitatelia v Báčskej Palanke. Verím, že táto naša spolupráca bude pretrvávať i naďalej.“

J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs