Historický kalendár – 10. októbra

9.okt 2013

(SITA) –

10. októbra
Svetový deň duševného zdravia

1813 – v Le Roncole sa narodil taliansky skladateľ Giuseppe Verdi. Vo svojej tvorbe nadviazal na tradičnú formu talianskej opery a stal sa dovŕšiteľom jej vývoja. V prvom období tvorby sa venoval téme národno-oslobodzovacieho boja – Nabucco, Attila. Neskôr zložil diela Luisa Millerová, Macbeth, Rigoletto, Trubadúr, Traviata. Usiloval sa aj o vytvorenie veľkej opery francúzskeho typu – Maškarný ples, Don Carlos, Aida. V poslednom období použil shakespearovské námety – Othello, Falstaff. Autor Rekviem, Te Deum, Stabat Mater. Zomrel 27. januára 1901 v Miláne.

1861 – narodil sa nórsky polárnik, diplomat Fridtjof Nansen. Ako prvý na lyžiach a snežniciach prekonal Grónsko a na lodi Fram preplával Severný ľadový oceán. Po 1. svet. vojne bol predsedom komisie Spoločnosti národov pre utečencov a tiež vrchným komisárom za prepustenie vojnových zajatcov. Nositeľ Nobelovej ceny mieru (1922). Zomrel 13. mája 1930.

1901 – v Stampe, Švajčiarsko, sa narodil sochár Alberto Giacometti, jeden z najväčších umelcov 20. storočia. Jeho dielo bolo inšpirované kubizmom, umením Afriky a Oceánie a neskôr surrealizmom. Venoval sa figurálnej tvorbe, ale tiež maľbe a litografii. Zomrel 11. januára 1966 v Chur vo Švajčiarsku.

1942 – v Banskej Bystrici zomrela spisovateľka Terézia Vansová, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica. Debutovala cyklom básní, ktoré vyšli časopisecky, neskoršie verše boli reakciou na smrť malého syna. Zaujala románom Sirota Podhradských. Ďalšie dielo – romány Svedomie, Kliatba, Sestry, krátke prózy Nové šatočky, Julinkin prvý bál, Prsteň, cestopis Pani Georgiadesová na cestách. Pre deti napísala novely Paľko Šuška a Danko a Janko. Narodila sa 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine.

1962 – zomrel nórsky prozaik Trygve Gulbranssen. Vo svojej literárnej tvorbe čerpal zo starých dedinských príbehov. Okrem toho, že sa stal autorom bestsellerov: Večne spievajú lesy, Niet inej cesty a Zo smrtnej hory fúka, bol tiež veľkoobchodníkom s tabakovými výrobkami, mecenášom, športovým organizátorom i aktívnym športovcom. Narodil sa 15. júna 1894.

1976 – v Bratislave zomrel právnik Štefan Luby. Bol univerzitným profesorom, akademikom ČSAV a SAV. V rokoch 1959-76 riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave. Narodil sa 5. januára 1910 v Liptovskom Hrádku.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs