Jašin v Petrovci

1.júl 2015

Jašin v Petrovci

Herec, ktorého petrovské publikum relatívne dobre pozná, lebo neraz vystupoval v rámci Petrovských dní divadelných, hosťoval v Petrovci aj v nedeľu 28. júna na javisku Slovenského vojvodinského divadla.

Herec zo Zreňanina Jovica Jašin málopočetnému publiku predviedol monodrámu Ima jedna zemlja. Ide o dramatické spracovanie knihy Bojana Ljubenkovića Pisma iz Srbije. V tejto monodráme hrdina – akože cudzinec, ktorý sa do Srbska dostal pred pol druha rokom, rozkladá našu skutočnosť. Vykresľujúc vtipne a uštipačne zemepisnú polohu, spoločenské zriadenie, susedné štáty, mentalitu ľudu a vôbec všetky špecifickosti krajiny viac ako hodinu a pol bavil divákov. Tí sa, uvedomujúc si plastickosť zobrazenia súčasnosti v Srbsku, sladko zasmiali na našich chybách a cnostiach.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs