Nezavisna produkcija kao spas?

2.jul 2015

Nezavisna produkcija kao spas?

Pokušavaju da nađu moguća rešenja

Pokušavaju da nađu moguća rešenja

SA SEDNICE ODBORA ZA INFORMISANJE NSSNM

Problematikom privatizacije lokalnih medija članovi Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine bave se na svakoj sednici. Najnovija sednica održala se 29. juna, odn. pre samog termina do kada je trebalo da se okonča proces privatizacije medija (1. jul).

Prema rečima predsednice odbora Ane Jaškove ovih dana je već okvirno trebalo da nam bude poznata sudbina naših medija. Umesto toga još uvek imamo nerešenu situaciju. Upravo ovih dana su o privatizaciji lokalnih medija raspravljali i u Vladi Srbije, odn. o pomeranju krajnjeg roka za završetak privatizacije do 1. oktobra. Međutim, ovaj rok se odnosi samo na medije koji su predali potpunu dokumentaciju. Ova izmena ide u prilog vremenu i mogućem rešenju da se spasi to što se još može spasiti. U prilog tome članovi odbora su predložili da se razmotri mogućnost osnivanja nezavisne produkcije, koju bi novi vlasnici bili obavezni da emituju. Nakon konsultacija sa pravnikom biće poznato da li će produkciju osnovati Asocijacija lokalnih medija ili Asocijacija slovačkih novinara.

Bez obzira na sadašnju situaciju u lokalnim medijima odbor i ove godine planira da organizuje Press centar za vreme Slovačkih narodnih svečanosti i da pozove novinare da se prijave za rad u istom. Press centar će manje-više biti organizovan po uzoru na prošle godine a očekuju da će osim slovačkih vojvođanskih novinara, kao i novinara iz Radio-televizije Slovačka svoje učešće potvrditi i novinari iz Mađarske i Rumunije.

Jasmina Panjik

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PANJIK (1984) Sa redakcijom „Hlas ljudu“ je 2010. godine najpre počela da sarađuje kao spoljna saradnica a kasnije je zaposlena na mestu novinar – dopisnik. Od januara 2018. odgovorna je urednica omladinskog časopisa "Vzlet". Predmet njenog interesovanja su socijalne teme, odn. problemi marginalizovanih grupa ljudi. Kontakt: panikova@hl.rs