Jeden z najobľúbenejších dní v roku

8.feb 2013

V Deň sv. Valentína 14. februára sa oslavuje sviatok zamilovaných. Posielajú sa ľúbostné listy a esemesky, kupujú sa darčeky a zamilovaní sa stretávajú na romantických miestach. Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný.

Už tradične k tomuto dňu príležitostný program usporadúvajú v staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. Iniciátormi podujatia boli sami žiaci a zvyčajne na hodinách slovenčiny si s profesorkou Katarínou Topoľskou pohovorili aj o tom, kto bol svätý Valentín a prečo sa jeho meno spája s Dňom zamilovaných.

Žiaci radi píšu a dostávajú listy na sv. Valentína

– V prvých rokoch usporadúvania tohto podujatia, teda pred asi 6 – 7 rokmi sme v škole nacvičovali i zvláštny program k sv. Valentínovi. Spomínam si, že som vtedy mala ozaj vydarenú generáciu žiakov, ktorá k tomuto dňu zahrala i trefné divadielko. Dievčence totiž prejavili záujem, že chcú zahrať divadielko, a preto som ku dňu zamilovaných napísala príležitostný text, scénku pod názvom Prvé rande. Na dramatickej odbočke v rámci môjho vyučovacieho predmetu sme túto scénku nacvičili. Divadielko presne v Deň sv. Valentína predviedli v škole, – povedala Katarína Topoľská, profesorka slovenského jazyka a literatúry v tejto slovenskej základnej škole, a dodala, že tento deň v škole využívajú aj na to, aby si povedali, ako písomne vyjadriť, resp. prejaviť svoju lásku.

V uplynulých rokoch žiacke básničky alebo slohové práce neboli iba v slovenčine, ale neraz sa žiaci vedeli pekne vyjadriť aj po srbsky a po anglicky. Išlo teda o hľadanie originálneho spôsobu vyjadrovania lásky. Niektorí žiaci si ku Dňu zamilovaných dali aj tú námahu, že ručne zhotovovali príležitostné obálky na listy.

– Každý rok sme v škole mali aj komisiu, ktorú tvorili učitelia a profesori, ktorej úlohou bolo zhodnotiť žiacke práce, tak slohové, ako aj výtvarné. Najúspešnejších sme odmenili symbolickými darčekmi – čokoládou,  knihou, červenými srdiečkami… – povedala naša spolubesedníčka. Z vydarených slohových prác žiaci za pomoci profesoriek potom zhotovili nástenky.

Žiaci svoje práce museli pripraviť vopred a už pred Dňom sv. Valentína ich odovzdať na hodnotenie. V škole mávali i zvláštnu škatuľu, do ktorej žiaci vyšších ročníkov dávali svoje adresované gratulácie ku Dňu zamilovaných. Tieto ľúbostné listy potom žiaci – poštári počas veľkej prestávky alebo po šiestej hodine rozdelili adresátom. Samozrejme, že sa sledovalo, kto dostal najviac listov, a ten sa potom tešil veľkej popularite v škole.

Ak pazovskí žiaci i tohto roku prejavia záujem o svätovalentínsky program, učiteľský kolektív im vyjde v ústrety. Stalo sa už zvykom, že v Deň sv. Valentína si zamilovaní navzájom chystajú darčeky a kvety, aby tak vyjadrili hĺbku svojich citov. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.

 A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs