K šesťdesiatinám Pavla Čániho

3.aug 2013

32SNSCani-60_JPGZa hojnej návštevnosti milovníkov umenia v piatok 2. augusta v Galérii Zuzky Medveďovej otvorili samostatnú výstavu akademického maliara a grafika Pavla Čániho, pri príležitosti jeho životného jubilea. Po slovách kurátora výstavy a autora katalógu Vladimíra Valentíka a prečítaní vlastnej výtvarnej eseje univerzitného profesora Michala Babiaka, česť otvoriť výstavu k šesťdesiatinám P. Čániho pripadla podpredsedovi Vlády Slovenskej republiky a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi. V dojatí nad povedaným sa krátko prihovoril i autor výstavy, ktorý je zároveň aj terajším riaditeľom Galérie Zuzky Medveďovej v Petrovci. V hudobnej zložke vernisáže na klarinete zahral Bogdan  Ranković.

  K. Gažová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs