Súvaha činnosti a odmeny matičiarom

3.aug 2013

32MSScastodmenenych_JPGSLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE ZHROMAŽDENIA MSS

Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS, v sobotu 3. augusta v sieni SVD v Báčskom Petrovci, sa začalo príležitostnou recitáciou Kataríny Melichovej a spevom Anny Zorňanovej. Hostí a delegácie z 18 miestnych matičných odborov privítala Mária Andrášiková a prečítala pozdravné listy. Potom odznel príhovor predsedníčky MSS Kataríny Melegovej-Melichovej a pozdravné príhovory hostí.

Na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia MSS udelili hodnosť Čestného člena MSS Mr. Samuelovi Dubovskému, Dr. Andrejovi Myjavcovi a Jánovi Bendovi z Báčskeho Petrovca, Pavlovi Balážovi zo Starej Pazovy a Jozefovi Kardelisovi z Kysáča. Udelili tiež uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť (16 jednotlivcom), Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenie a národných tradícií (21 matičiarom) ako i Ďakovný diplom (9 jednotlivcom).

Návrh na udelenie Plakety Dr. Janka Bulíka najúspešnejšej slovenskej športovkyni za rok 2012 opodstatnil predseda Športovej komisie MSS Pavel Turan. Plaketa sa dostala strelkyni Ivane Krekovej z Kysáča.

V čele pracovného predsedníctva bola Jarmila Stojimirovićová.

E. Šranková

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs