V znamení životných jubileí osvetových pracovníkov

4.aug 2013
Vysokí hostia Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov (zľava): Mgr. Ján Sitarčík, riaditeľ Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec, Katarína Stehlíková, konzulka Veľvyslanectva SR v Belehrade a Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade

Vysokí hostia Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov (zľava): Mgr. Ján Sitarčík, riaditeľ Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec, Katarína Stehlíková, konzulka Veľvyslanectva SR v Belehrade a Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade

STRETNUTIE SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH UČITEĽOV

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov prebiehalo v sobotu 3. augusta vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Osvetová komisia Matice slovenskej v Srbsku, ktorá sa podpisuje pod organizáciu tradičného podujatia, ústrednú pozornosť venovala životným jubileám našich osvetových pracovníkov – osemdesiatke Michala Gombára, 85-tke Mr. Samuela Dubovského a nedožitým 150. narodenín Jána Čajaka. Zároveň ozrejmila aj význam oceňovania osvetových pracovníkov Cenou Samuela Tešedíka, ktorej spoločnými zriaďovateľmi sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúr v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov so sídlom v Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov so sídlom v Békešskej Čabe.

Niektorí z ocenených učiteľov s predsedníčkou Osvetovej komisie MSS Annou Medveďovou (prvá zľava)

Niektorí z ocenených učiteľov s predsedníčkou Osvetovej komisie MSS Annou Medveďovou (prvá zľava)

Svojou prítomnosťou a príhovorom učiteľov z Vojvodiny, Rumunska, Maďarska a Slovenska poctil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Jeho Excelencia Ján Varšo, ktorý vyzdvihol, že učiteľstvo je poslanie s dvojitou funkciou – vzdelávacou, ale aj výchovnou. V rámci stretnutia udelili už tradičné osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií.

V. Dorčová-Valtnerová

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs