Koncert duchovnej hudby

4.aug 2013

32Siroma_JPGV rámci Dňa otvorených dverí v slovenskom evanjelickom kostole v Petrovci v sobotu 3. augusta usporiadali koncert duchovnej hudby. V podaní MgA. Janka Siromu na organoch a Miroslava Poničana na trúbke (na snímke) odzneli skladby J. S. Bacha, H. Purcella, G. Mufata a iných autorov.

vlh

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs