Ja som národ – otvárací program SNS k výročiu NRSNM

3.aug 2013

32SNS2013Jasomnarod1_JPG

V pravidelnom termíne – v piatok večer – vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci boli slávnostne otvorené i Slovenské národné slávnosti 2013. Vstupný oficiálny ceremoniál, ale vlastne aj celý program viedla Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, ktorá hneď na začiatku prečítala pozdravný list Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky.

Po uvítacom príhovore Pavla Marčoka, predsedu Báčskpetrovskej obce, kde uvítal aj všetkých vzácnych hostí, A. T. Makanová udelila pri 10. výročí pôsobenia NRSNM, zlaté plakety NRSNM vláde Slovenskej republiky a vláde Republiky Srbsko. Osobne ich prijali a vzápätí slávnostným príhovorom oslovili auditórium Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR, a Ivica Dačić, premiér vlády RS. Potom A. T. Makanová udelila osobne Miroslavovi Lajčákovi Cenu NRSNM, ktorý po poďakovaní Slávnosti aj oficiálne otvoril.

Nasledovala umelecká časť otváracieho programu SNS 2013. Bol skutočne okázalý, bol bohatý a rozhodne iný než tie v uplynulých rokoch. Scenár pod názvom Ja som národ napísal a program aj režijne upravil Michal Babiak.

Išlo tu o umelecké spracovanie tém a oblastí, ktoré vo svojom poslaní má desať rokov Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, a ktoré sú už teraz časťou našich dejín. V bohatej koláži slova, hudby, spevu a tanca odzneli esejistické, prozaické a vedecké texty o slovenskom národe, slovenská poézia, svadobné vinše.

Prinášali ich a na javisku spamäti prednášali po traja predstavitelia rôznych štruktúr ľudí: učitelia, novinári, farári, vedeckí pracovníci, študenti, svadobní hudobníci, sedliaci, remeselníci, insitní maliari, básnici, herci, žiaci… A túto slovnú „rieku“, ktorí na javisko prichádzali a odchádzali, doplnili svojím prejavom poprední hudobní interpreti klasickej hudby z radov vojvodinských Slovákov, ale aj petrovský Komorný zbor Musica viva a cirkevný spevokol SEAVC v Petrovci.

A. Francistyová

foto: J. Čiep

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs