Oficiálne stretnutia na SNS

3.aug 2013

32LajcakDacic_JPGZačiatok Slovenských národných slávností niesol sa aj v znamení stretnutí a rozhovorov na najvyššej úrovni. Totiž Pavel Marčok, predseda Báčskopetrovskej obce, v piatok 2. augusta podvečer privítal najprv Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, s členmi vysokej diplomatickej výpravy zo Slovenska, v pokračovaní bolo stretnutie pána Lajčáka s Ivicom Dačićom, premiérom vlády Republiky Srbsko, a napokon v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec boli i bilaterálne rozhovory medzi predstaviteľmi vlád Republiky Srbsko a Slovenskej republiky. V týchto rozhovoroch sa zúčastnili okrem iných i Ján Varšo, veľvyslanec SR v Srbsku, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka NRSNM a Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. Nasledovali vyhlášky pre médiá, keď sa predstaviteľom informačných ustanovizní venovali P. Marčok, K. Melegová-Melichová, A. Tomanová-Makanová, I. Dačić a M. Lajčák. Zdôraznili pretrvávajúce priateľstvo dvoch krajín a našich dvoch národov, čoho dôkaz je i každoročná podpora oficiálneho sviatku Slovákov v Srbsku – Slovenských národných slávností.

A. F.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs