Magický exlibris Karola Félixa

3.aug 2013

32SNS exlibris Felix_JPGV Knižnici Štefana Homolu v piatok 2. augusta podvečer otvorili výstavu exlibris, grafík a poštových známok Karola Félixa, akademického maliara z Nitry. Po slovách uvítania riaditeľky petrovskej knižnice Jarmily Stojimirovićovej, prihovoril sa predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok, ktorý túto vzácnu výstavu aj otvoril. Záverom vernisáže hovoril i sám autor. V hudobnej časti vystúpila mladá huslistka z Petrovca Marína Cerovská.

K. Gažová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs