Predseda Obce Báčsky Petrovec prijal delegácie partnerských miest

2.aug 2013

32SNSpartnerske_JPGV malej sieni Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec v piatok 2. augusta usporiadali stretnutie predsedu Báčskopetrovskej obce Pavla Marčoka s predstaviteľmi partnerských miest. Predseda obce pri tejto príležitosti uvítal delegácie z Nitry, Martina, Starej Ľubovne, Ružomberka a Riečky. Predstavitelia spomenutých delegácií sa  srdečne poďakovali na pozvaní na tohtoročné Slovenské národné slávnosti a organizátorom tohto veľkého podujatia popriali úspešnú realizáciu všetkých slávnosťových obsahov. Na stretnutí v obci sa taktiež prítomným prihovorili: štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade, Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík  a v mene hostiteľov tiež i predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

 K. Gažová  

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs