KEĎ NETEČIE, ASPOŇ KVAPKÁ

11.okt 2013

KEĎ NETEČIE, ASPOŇ KVAPKÁ

41kukur

KEĎ NETEČIE, ASPOŇ KVAPKÁ. Alebo, rečou zrozumiteľnejšou: ak sme bez adekvátneho strategického pohľadu na budúcnosť nášho poľnohospodárstva, neznamená to, že sa týmto nik nezaoberá. Republikový štatistický ústav vypracoval, koncom septembra i schválil Stratégiu rozvoja štatistiky poľnohospodárstva na budúce päťročné obdobie, ktorými definuje jej ciele a priority do roku 2018. Štatistika bude obsahovať údaje o rozlohách a kategóriách pôdy, o výrobe a výnosoch asi 60 druhov rastlín, o počte dobytka podľa druhov a kategórií, o produkcii mäsa, mlieka, vajec, vlny, medu, o cenách viac ako sto výrobkov… Všetko v duchu stanov a metodológie odporúčaných Európskou úniou. Na snímke: Kukurica je iste jedným z našich základných pôdohospodárskych produktov.

O. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs