Titul, ktorý javí záujem

11.okt 2013
Z titulnej stránky novosadských eko-novín

Z titulnej stránky novosadských eko-novín

Obráť nový list – výstižný a symbolický názov novín, ktorými Mestská správa pre ochranu životného prostredia Nového Sadu už roky sleduje environmentálne témy, výrazne rezonujúce nielen na rôznych fórach, ale aj v praxi. Robí to pravidelne, čoraz častejšie i tematicky.

Azda každý, kto sa počas nedávnych jesenných veľtrhov pristavil pri  výstavnom stánku uvedenej správy Mesta Nový Sad, nemohol si nevšimnúť vydanie uvedených novín, primerane sfarbené do zelena s číslom 05. Všetkých jeho dvadsať strán väčšieho formátu sú venované téme, ktorá je čoraz viac v trende: organickej výrobe.

Na krídlach ekologických stanovísk a hnutí vzniklo a rozvíja sa organické poľnohospodárstvo ako súčasť agroekologických, udržateľných sústav výroby potravín. Toto poľnohospodárstvo je sústavou, ktorá udržuje zdravie pôdy, ekosystému a ľudí. Opiera sa o ekologické procesy, biodiverzitu a cykly prispôsobené lokálnym podmienkam… – konštatuje v úvodníku na tému Organická výroba – cesta udržateľného rozvoja naša známa expertka na túto oblasť prof. Dr. Branka Lazićová z Poľnohospodárskej fakulty v Novom Sade.

Keď sa obrátia ďalšie listy, nastupuje master ekologička Jelena Savićová, vhlbujúca sa do problematiky uvedenej výroby v chránených prírodných statkoch – prírode vôbec, národných parkoch, chránených rezerváciách. Ďalšie témy z tvorivej dielne pracovníkov Mestskej správy pre ochranu životného prostredia sú viac všeobecné, než konkrétne, no všetkým  azda potrebné. Ide o odpovede na otázku: Organická výroba – prečo?, ozrejmujúce aspekty a kvalitu potravín, ktoré sú takto vyprodukované. Ďalší tematický celok sleduje vplyv uvedenej výroby na naše životné okolie, predovšetkým vodu, vzduch, klímu, energetickú účinnosť… Sú tu i príspevky o súvislostiach potravín a zdravia a biozáhradke, dejinách prvého trhu organických produktov v Srbsku.

Titul, očividne javiaci záujem o skvalitnenie environmentálnej praxe, tak svojím názvom, ako i obsahom, nám pripomína, že ekológie nikdy nie je dosť. Je totiž toľko problémov a možností, že sa stále k tým treba vracať. Umožňuje to prispieť k náprave kvality života vôkol nás, čoho je i organická výroba neodmysliteľnou zložkou.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs