Vojenská recepcia

14.okt 2013

42recepcia_JPG42recepc_JPGV rovnaký deň ako vlani – 10. októbra – na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Novom Belehrade prebiehala vojenská recepcia pri príležitosti 22. septembra – Dňa ozbrojených síl SR. Zoskupila pridelencov obrany, iných predstaviteľov diplomatického zboru, ministerstiev obrany, slovenskej komunity…

                                                              O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs