Konfirmačné požehnanie v Starej Pazove

5.máj 2014

Konfirmačné požehnanie v Starej Pazove

Foto: Ján Réner

Foto: Ján Réner

Slávnosť potvrdenia krstnej zmluvy pred cirkevným zborom v Starej Pazove prebiehala 27. apríla, v prvú nedeľu po Veľkej noci. Zúčastnilo sa 40 konfirmandov: 25 dievčat a 15 chlapcov. Medzi nimi boli tri deti zo zahraničia a dve zo srbských škôl. Všetci úspešne odpovedali na otázky z malého katechizmu, ktoré im kládol velebný pán farár Mgr. Igor Feldy. Za sprievodu katechétky Anny Đurđevićovej zaspievali pesničky a počas organovej hudby katechétu Pavla Kadelíčka pristúpili k sviatosti Večere Pánovej.

K. V.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs