Obecná prehliadka detskej folklórnej tvorby

6.máj 2014

Obecná prehliadka detskej folklórnej tvorby

Oblievačky dievčat v podaní mladšej skupiny SKUS hrdinu Janka Čmelíka

Oblievačky dievčat v podaní mladšej skupiny SKUS hrdinu Janka Čmelíka

V sobotu 3. mája v staropazovskej divadelnej sále, v organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova, sa uskutočnila obecná prehliadka detskej folklórnej tvorby. V troch kategóriách – mladšej, staršej a v kategórii pôvodná tvorba vystúpilo 18 tanečných skupín z územia Staropazovskej obce. Prehliadku slávnostne otvorili najmladší z tamojšej PU Poletarac a podľa rozhodnutia selektora Dejana Trifunovića, choreografa z Pančeva, na oblastnú prehliadku, ktorá bude v Starej Pazove 10. mája, postúpili tri detské tanečné skupiny (z úhrne 9 skupín) z mladšej vekovej skupiny a šesť detských tanečných skupín (z úhrne 8 skupín) zo staršej vekovej skupiny. Medzi nimi sú  aj folkloristi SKUS hrdinu Janka Čmelíka. V kategórii pôvodnej tanečnej tvorby vystúpila iba mladšia tanečná skupina SKUS hrdinu Janka Čmelíka a sólistka Mária Bzovská s choreografiou Oblievačky dievčat. Táto skupina bude predstavovať Starú Pazovu na oblastnej prehliadke v rámci uvedenej kategórie.

a.lš

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs