Konfirmácia v Petrovci

5.máj 2014

Konfirmácia v Petrovci

19Petrovec-spovedV nedeľu 27. apríla v petrovskom evanjelickom a. v. chráme Božom k slávnostnej konfirmácii pristúpilo tridsaťšesť detí – pätnásť dievčat a dvadsaťjeden chlapcov. V Petrovci konfirmačná slávnosť tradične prebieha týždeň po veľkonočných sviatkoch. Za veľkého počtu prítomných – rodiny, krstných rodičov, príbuzných a ostatných cirkevníkov konfirmáciu v chráme konal petrovský pán farár Vladislav Ivičiak. Každý z konfirmandov dostal Rozpomienku na konfirmáciu a na záver sa pred oltárom spoločne fotografovali s miestnym farárom a kantorom Pavlom Očovejim.

j. č.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs