Kovačica: Celková hodnota plánovaných investícií okolo 154 miliónov dinárov

10.feb 2016

Kovačica: Celková hodnota plánovaných investícií okolo 154 miliónov dinárov

Na dnešnom zasadnutí ZO Kovačica v strede pozornosti bola rozprava o rozpočte na rok 2016 (prvý doplnkový rozpočet), ktorý teraz zhruba vynáša 710 miliónov dinárov, teda vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutie, zvýšený je o 17 miliónov dinárov.

Okamih z dnešného zasadnutia

Okamih z dnešného zasadnutia

Podľa slov Alžbety Markovej, vedúcej obecného Oddelenia pre financie, zmenou finančného plánu sa o 7 miliónov dinárov zvyšujú prostriedky na financovanie investícií v roku 2016, ktoré tohto roku budú usmernené predovšetkým na asfaltovanie ciest v Samoši (10 miliónov dinárov), výstavbu filtrovacej stanice vody v Kovačici (30 miliónov dinárov), opravu vodovodu v Idvore (12 miliónov dinárov), vydláženie a úpravu centra v Kovačici (30 miliónov dinárov) a v Uzdine (6 miliónov dinárov), výstavbu balónovej siene v Crepaji (20 miliónov dinárov) a iné. Celková hodnota plánovaných investícií vynáša zhruba 154 miliónov dinárov.

Tento bod rokovacieho programu vyvolal najväčšiu diskusiu, v ktorej odzneli hlavne ostré poznámky. V diskusii Ján Husárik, predseda obce, medziným povedal, že namiesto plánovanej výstavby balónovej siene, dôležitejšie je usmerniť prostriedky na rekonštrukciu Domu kultúry Michala Babinku v Padine, ktorá tohto roku oslávi 210. výročie príchodu Slovákov na toto územie.

Vedúci a členovia výborníckych skupín Demokratickej strany a Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny kritizovali obecnú správu a vládnúcu koalíciu, keď medziným Ján Gages (LSV) poznamenal, že rozpočet sa nepodobá ani na sociálny, ani na rozvojový, ale najviac sa oodobá volebnému rozpočtu.

Diskusia na schôdzi bola v hraniciach (ne) slušnosti, ale je však zrejmé, že vzťahy v parlamente po prezlečených straníckych tričkách sú značne narušené a že väčšina výborníkov sa už naplno prejavuje záujem o nadchádzajúce voľby.

Okrem plánov a programov práce a finančných plánov obecných inštitúcií a kultúrnych ustanovizní na území Obce Kovačica, na dnešnom zasadnutí, na ktorom bolo dokopy 39 bodov, výborníci zvolili Kovačičana Zlatka Sianta za úradujúceho riaditeľa VKP Elán. K zmene prišlo aj vo vedení Domu kultúry 3. októbra, kde žezlo úradujúcej riaditeľky prevzala Katarína Lenhartová-Petríková z Kovačice a v Obecnej knižnici v Kovačici úlohu úradujúceho riaditeľa zverili do rúk Kovačičanovi Miroslavovi Mlynárčekovi.

Na 36. zasadnutí ZO Kovačica Zhromaždenie potvrdilo mandát Jovicovi Vukosavljevovi z Idvora, výborníkovi z volebnej listiny Čedomir Jovanović-Preokret (LDP – SDU).

                                                                                                                                                                  Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs