Prípravy na voľby miestneho vedenia v Kulpíne

10.feb 2016

Prípravy na voľby miestneho vedenia v Kulpíne

Včera večer zasadala Rada Miestneho spoločenstva Kulpín. Terajšie zloženie miestneho vedenia bolo zvolené v máji 2012, takže tohto roku sa im končí štvorročný mandát. Členovia rady hovorili o voľbách, o otázke samozdanenia, tiež o probléme túlavých psov v dedine a situácii v KUS Zvolen.

08rmskulpin

Predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman poukázal na to, že sa blížia voľby do najvyššieho miestneho orgánu. Nasleduje vypisovanie nových miestnych volieb na mandátne obdobie 2016 – 2020 a rada schválila rozhodnutie, aby miestne voľby v boli v ten istý deň, keď sa budú konať aj pokrajinské a lokálne voľby. Na členov volebnej komisie navrhli rovnaké zloženie ako bolo v roku 2012.

Rada rozhodla, aby požiadavky straníckych organizácií organizovať svoje zoskupenia v sieni Domu kultúry v Kulpíne boli odmietnuté.

Otázka vracania prostriedkov zo samozdanenia sa tiež analyzovala. Predseda rady poukázal na to, že je na úrovni obci veľmi mnoho požiadavok občanov, čo značne zaťaží obecný rozpočet.

Nastolená bola aj pálčivá otázka túlavých psov, ktorých je v Kulpíne mnoho. Hlavne sa pohybujú v skupinách a to najčastejšie v blízkosti základnej školy, čo ohrozuje bezpečnosť detí, ako aj v blízkosti predajných objektov v Kulpíne. MS pošle dopis do obce, aby sa súrne tento problém riešil, ak nie, tak Kulpín sám podnikne zodpovedajúce kroky v tomto smere.

Záverom zasadnutia sa rada vyjadrila aj o veľmi zlej situácii v KUS Zvolen, kde sú veľké dlhy a budova je v zlom stave. Súrne navrhli zvolať zhromaždenie bývalých a terajších členov, aby sa pohotovo reagovalo a zmenilo vedenie spolku.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs