V Kovačici odznela obecná prehliadka recitátorov

30.mar 2016

V Kovačici odznela obecná prehliadka recitátorov

Obecná prehliadka recitátorov z Kovačickej obce odznela včera v sieni Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax v Kovačici. Prehliadku zorganizovalo Kultúrno-osvetové spoločenstvo Obce Kovačica.

Malí recitátori svojím umeleckým prednesom sa uchádzali o priazeň selektora Miroslava Žužića (sedí tretí zľava)

Malí recitátori sa umeleckým prednesom uchádzali o priazeň selektora Miroslava Žužića (sedí tretí zľava)

O postup do oblastnej súťaže prednesom poézie a prózy súťažilo 49 milovníkov umeleckého prednesu krásneho slova.

Výkony recitátorov sledoval a hodnotil selektor Miroslav Žužić, herec Ateliéru 212. Spomedzi 29 najmladších recitátorov, žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, ďalej postúpili: Miroslav Macek, Jurica Erik a Ivana Megová z Padiny, Adrián Diňa z Kovačice a Blanka Balogiová z Debeljače.

V skupine vyšších ročníkov ZŠ priazeň selektora Žužića si zaslúžili žiaci: Kristian Balček, Daniela Severíniová, Marija Markovová, Ivana Galátová a Igor Čížik z Kovačice, Anelia Babucová z Uzdinu a Abel Alfeldi z Debeljače.

Odmenených recitátorov čaká oblastná súťaž, ktorá bude 8. apríla v Kovine.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs