Desať listín pre novosadské Zhromaždenie

30.mar 2016

Desať listín pre novosadské Zhromaždenie

volbyfbMestská volebná komisia v Novom Sade zatiaľ schválila 10 listín.

Deviatu v poradí schválili listinu Zelená strana, ktorú odovzdala Koalícia Zelená strana. Táto koalícia má status koalície politických strán národnostných menšín.

Desiatou schválenou listinou je listina Boris Tadić, Čedomir Jovanović – Zväz pre lepší Nový Sad, Sociálnodemokratická strana, Liberálnodemokratická strana a Zelená ekologická strana – Zelení.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs