Súbeh na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam

30.mar 2016

 

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM vypisuje súbeh na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 20. apríla 2016.

Podávajú sa na súbehovom tlačive (Tlacivo-subeh 2016) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny alebo poštou na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, 21000 Nový Sad, Bul. M. Pupina 1/4, PRE SÚBEH VUPJP

Podrobnosti súbehu si môžete prečítať na stránke NRSNM.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs