Kulpín: Prezentácia CD kalendára a výstava olejomalieb Jána Bačúra

1.nov 2019

Kulpín: Prezentácia CD kalendára a výstava olejomalieb Jána Bačúra

V slávnostnom salóne vedľajšej budovy Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo so sídlom v Kulpíne a Galéria Babka z Kovačice usporiadali v stredu podvečer prezentáciu CD kalendára 2020 a 66. samostatnú výstavu barda slovenského insitného umenia Jána Bačúra z Padiny.

Nápomocnú ruku organizátorom umeleckého večierka podali aj MOMS Kulpín, Spolok kulpínskych žien a Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne. Prítomných hostí na večierku venovanom plodnému insitnému maliarovi Jánovi Bačúrovi, ktorý sa nedávno dožil 82. narodenín, privítala Katarína Pucovská. V príhovore výstižne zmapovala dlhú tvorivú a aj životnú púť insitného maliara Jána Bačúra. Prof. Dr. Jánovi Kišgecimu pri tejto príležitosti zablahoželala k získaniu čestného titulu doctor honoris causa, ktoré mu 23. októbra udelili na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Nasledoval príhovor prof. Dr. Jána Kišgeciho spred Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo, ktoré je pokračovateľom Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne. Okrem iného J. Kišgeci poukázal na dlhoročnú spoluprácu so svetoznámou Galériou Babka z Kovačice a plodným insitným maliarom Jánom Bačúrom z Padiny. Galerista Pavel Babka vysvetlil prítomným o aký CD stolový kalendár na rok 2020 ide. Kalendár obsahuje 12 olejomalieb Jána Bačúra, teda pre každý mesiac v roku je na jednom liste jedna prislúchajúca ilustrácia tomu mesiacu.

Vzácny hosť večierka v Kulpíne maliar Ján Bačúr hovoril o svojej bohatej tvorbe, v ktorej je vyše 2850 olejomalieb. Najčastejšie stvárňoval na nich zábery zo svojej Padiny, ale tiež portrétoval členov svojej rodiny a v domácej zbierke má aj portréty všetkých insitných maliarov.

V poradí 66. samostatnú výstavu olejomalieb Jána Bačúra v Kulpíne otvoril akademický grafik Pavel Čáni z Kulpína, ktorý detstvo strávil v Padine, na ktorú si v otváracom príhovore spomenul. Návštevníci sa kochali v pôsobivej kráse olejomalieb maliara z Padiny a na dôvažok do daru dostali stolové CD kalendáre na rok 2020.

Príjemný umelecký večierok v Kulpíne spríjemnili hudbou a spevom Zoran a Iris Mitićovci. Po oficiálnej časti podujatia nasledoval družný rozhovor v priateľskom ovzduší a pri tradičných pochúťkach.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs