Libuška Lakatošová – nová predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka

16.júl 2016

Libuška Lakatošová – nová predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka

Volebné zhromaždenie  v staropazovskom SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa uskutočnilo včera večer v Klube VHV. Novou predsedníčkou tohto kultúrneho stánku sa stala Libuška Lakatošová a za jej zástupcu vymenovali Alexandra Baka.

Alexander Bako, zástupca predsedníčky spolku

Alexander Bako, zástupca predsedníčky spolku

Libuška Lakatošová, nová predsedníčka spolku

Libuška Lakatošová, nová predsedníčka spolku

Na včerajšom volebnom zhromaždení, ktoré viedol Janko Havran (v pracovnom predsedníctve boli aj Anna Horvátová a Jozef Sládok), podľa Štatútu spolku na štvorročné obdobie zvolili aj 29–člennú Správu spolku. Na základe návrhu komisie, ktorá pripravovala toto zhromaždenie, za členky Dozorného výboru vymenovali Marienku Živanovićovú, Tamaru Tótovú a Miroslavu Katićovú.

Čestnými členmi Správy spolku sa stali Matej Hadrík, Ján Horvát a Pavel Pap, ktorí v spolku dlho pôsobili a za sebou nechali pekné výsledky práce.

Za ukázanú dôveru členom spolku Čmelík sa poďakovala novozvolená predsedníčka Libuška Lakatošová a dodala, že byť v čele takejto významnej inštitúcie pre všetkých staropazovských Slovákov v Starej Pazove nie je ľahko.

Zdenko Uheli, staronový riaditeľ VV

Zdenko Uheli, staronový riaditeľ Výkonného výboru

„Budem sa snažiť ospravedlniť vašu dôveru, byť dobrou manažérkou a dobrým priateľom, vždy budem ochotná prijať dobrú radu. Tento spolok nemienim viesť sama, ale za pomoci vás – zástupcu predsedu, členov Výkonného výboru spolku a jeho riaditeľa, členov Správy spolku a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú tu vítaní s dobrými ideami a s prácou, ktorá pomôže tejto našej inštutúcii,“ poznamenala okrem iného Lakatošová.

Pracovné predsedníctvo

Pracovné predsedníctvo

Po volebnom zhomaždení sa ihneď uskutočnila aj konštitutívna schôdza členov Správy spolku, na ktorej za riaditeľa Výkonného výboru opäť vymenovali Zdenka Uheliho.

Uheli v úvodnej časti zhromaždenia podal rámcový plán a program práce spolku na bežný rok, ktorý tiež dostal potrebnú zelenú. Hoci sa mnohé podujatia, súťaže a prehliadky v uplynulom šesťmesačnom období realizovali, pred usilovnými a úspešnými aktivistami pazovského spolku je hodne naplánovanej práce aj do konca roka.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs