Nádej v úsvite slnka

16.apr 2014

Nádej v úsvite slnka

VEĽKONOČNÉ SVIATKY V ERDEVÍCKOM CIRKEVNOM ZBORE

Veľkonočným sviatkom sa v slovenskom evanj. kostole v Erdevíku venuje osobitná pozornosť: Ján Vida, farár erdevícky, počas bohoslužieb (foto: J. Pániková)

Veľkonočným sviatkom sa v slovenskom evanj. kostole v Erdevíku venuje osobitná pozornosť: Ján Vida, farár erdevícky, počas bohoslužieb
(foto: J. Pániková)

S príchodom jari a pôstu, ktorý predchádza veľkonočným sviatkom, v cirkevnom zbore v Erdevíku mali rušno. Okrem pracovných akcií okopávania záhradiek okolo kostola a fary, každý štvrtok mali večerné služby Božie. Vďaka ochote bratov a sestier tohto cirkevného zboru, na návštevu zaradom prijali predstaviteľov piatich cirkevných zborov: z Báčskeho Petrovca, Pivnice, Vojlovice, cirkevného zboru Kovačica II a zo Starej Pazovy. Návštevy v chráme Božom mali duchovnú náplň; posedenie bolo v zborových miestnostiach, kde si hostitelia s hosťami vymenili skúsenosti. Na týchto pôstnych večierkoch, ktoré tu usporadúvajú už tretí rok, sa vystriedalo sedemnásť evanjelických farárov. Je to spestrenie cirkevného života a vtedy do chrámu príde aj viac ľudí.

– Veľká noc a veľkonočné sviatky v evanjelickom cirkevnom zbore v Erdevíku sú vlastne zachovávaním tradície a obyčají predovšetkým keď ide o to duchovné. V Tichom týždni, teda od Kvetnej po Veľkonočnú nedeľu, mávame  večerné služby Božie. Musím spomenúť, že vo Veľkonočnú nedeľu máme ranné služby Božie o piatej hodine ráno, čiže pri východe slnka, ako nám aj Biblia hovorí, keď ženy išli k hrobu Ježiša Krista. Jeden rok máme tie ranné služby v chráme a zasa na nasledujúci na cintoríne. Je to také symbolické, že aj cintoríny sú pre nás nádejou. Také zvyky sme prebrali z Hornej zeme, kde v niektorých cirkevných zboroch toto praktizujú. My to robíme štyri roky, odkedy som námestným farárom v Erdevíku a ľuďom je to zaujímavé. V tom ráne vzkriesenia, v úsvite slnka, vidíme pri hroboch nejakú nádej na stretnutie v budúcnosti, – povedal v rozhovore pán farár Vida.

Veľkonočné suveníry na skrášlenie veľkonočných sviatkov, ktoré vypracovala kantorka erdevíckeho zboru Lyduška Kolárová (foto: K. Gažová)

Veľkonočné suveníry na skrášlenie veľkonočných sviatkov, ktoré vypracovala kantorka erdevíckeho zboru Lyduška Kolárová
(foto: K. Gažová)

Služby Božie vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok sú v evanjelickom chráme obohatené vystúpením ženského cirkevného spevokolu, pokonfirmačnej mládeže a taktiež detí z detskej besiedky, s ktorou pracuje kantorka cirkevného zboru Lyduška Kolárová. Vo Veľkonočný pondelok pán farár Ján Vida pri východe z kostola, po službách, oblieva sestry, v čom je tiež symbolika Veľkej noci.

 Katarína Gažová

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs