Nadobúdanie zručností v procese tvorby

16.aug 2013
Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, pri otvorení seminára

Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, pri otvorení seminára

Naše folklórne súbory počas leta nielen vystupujú na rôznych festivaloch, ale aj pracujú na sebe. Zdokonaľovanie im už roky poskytuje Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Tohtoročný dolnozemský seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov, ktorý prebiehal v dňoch 14. až 18. augusta v Petrovci, oslávil aj svoje desiate narodeniny. Počas uplynulých rokov zvyšoval sa nielen počet seminárov, ale aj úroveň zručností a vedomostí jej účastníkov. Asi takto hovorí o tomto kurze choreograf a univerzitný pedagóg Mgr. art. Martin Urban zo Slovenska, ktorý je jeho odborným vedúcim od samotných začiatkov. – Ukázalo sa, že tých desať rokov je veľmi efektívnych, pretože každý jeden z účastníkov mal možnosť sa prejaviť v rámci svojho kolektívu a v tej tvorbe to bolo viditeľné aj na scéne. Hlboko si vážim, že tu vidím tváre, ktoré stupňujú vlastný rast, ale aj to, že sú tu nové tváre. Symbióza mladých, veľmi výrazných osobností, a nových tvárí má hlboký zmysel, – povedal Urban pri oficiálnom otvorení seminára.

Rozvičovanie je dôležitou časťou každého tanečného seminára

Rozvičovanie je dôležitou časťou každého tanečného seminára

Odborný kurz slávnostne otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá zdôraznila, že je to dobrý spôsob školenia mladých kádrov. – Slovenská menšina v Srbsku vo folklórnej sfére nemá profesionálnych choreografov, ani profesionálnych tanečníkov. Preto si na pomoc pozývame odborníkov zo Slovenska, ktorí vám lásku k ľudovej tradícii oživia, naplnia a k tomu aj určitým spôsobom profesionalizujú, – povedala Tomanová-Makanová účastníkom kurzu, a vyjadrila nádej, že sa z nich stane tím mladých, ochotných a ambicióznych vedúcich slovenských folklórnych kolektívov.

Uplynulý folklórny víkend v Petrovci bol v znamení tvorby. Čiže dvadsaťdva účastníkov z dvanástich slovenských prostredí (Dobanovce, Pivnica, Hajdušica, Selenča, Jánošík, Vojlovica, Laliť, Padina, Erdevík, Nový Sad, Aradáč, Ilok) spracovali spôsoby vedenia členov kolektívu po didaktickej stránke a pozdvihnutie individuality jednotlivcov, ale dôraz bol na samotnej tvorbe. Ako nás informoval Martin Urban, zamerali sa na inšpiračné zdroje, výber materiálov, rozvinuli diskusiu o zvyklostiach a rituáloch v našich osadách až po možnosti spracovania štylizačných stupňov a konečný výsledný tvar. S folklórnymi nadšencami pracovali aj ďalší dvaja odborníci zo Slovenska. Hudobnú zložku mal na starosti Juraj Bajúz, mladý hudobný upravovateľ a kapelník folklórneho súboru Vatra z Tlmáč, a po tanečnej stránke nápomocná bola Jana Krígovská, sólistka a choreografka Folklórneho súboru Čadca a hudobno-tanečnej skupiny Kuk z Čadce.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs