Slováci v Slovinsku

16.aug 2013
Záber z Ľubľany

Záber z Ľubľany

Srbský kultúrny spolok Mihajla Pupina v čele s predsedníčkou Divnou Obradovićovou a podpredsedom Savom Vukovićom zorganizoval výstavu olejomalieb, intarzií, pastelov a grafík členov Galérie insitného umenia z Kovačice v Ľubľane. Vernisáž päťdesiat diel prebiehala v sobotu 10. augusta vo výstavných priestoroch Slovinskej akadémie vied a umení v strede sídelného mesta. Medzi vzácnymi hosťami na slávnostnom otvorení nechýbali ani Željko Lubarda, reprezentant Srbskej pravoslávnej cirkvi, Katarina Tomićová, predstaviteľka Veľvyslanectva Srbska v Slovinsku, Samir Amarin, čestný konzul Jordánu, a Patricija Pavličová, riaditeľka Galerije likovnih samorastnikov v slovinskom Trebnji.

Mikrobusovú výpravu z Kovačice v slovinskej metropole tvorili traja maliari (Rozalija Markovová, Pavel Cicka a Ján Glózik), Mária Raspírová, riaditeľka Galérie insitného umenia, Jarmila Ćendićová, kunsthistorička, Stevan Kapunac, riaditeľ Spomienkového strediska Mihajla Pupina v Idvore, Anna Farkašová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Kovačica, časť hudobníkov z Rosičky a časť tanečníkov Rozmarínu pod vedením choreografky Ivany Zovkovej.

Výstava v Slovinskej akadémii vied a umení vzbudila veľký záujem predstaviteľov slovinských médií a milovníkov umenia

Výstava v Slovinskej akadémii vied a umení vzbudila veľký záujem predstaviteľov slovinských médií a milovníkov umenia

Na vernisáži sa počuli slová v troch slovanských jazykoch (v slovinčine, v slovenčine a v srbčine) a slovenský spev a tanec pri choreografii Kovačická záhradka. Výstavu slávnostne otvorila Marianna Oravcová, veľvyslankyňa Slovenska v Slovinsku. Päťdesiat diel dvadsaťjeden autorov si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť v Ľubľane do 30. augusta. Počas septembra si diela z fondu kovačickej obrazárne pozrú v Maribore. Hlavným usporiadateľom tejto výstavy bude Rade Bakračević z tamojšieho Srbského kultúrneho spolku Štajerska zajednica, kým 24. októbra je naplánovaná vernisáž spomínaných umeleckých diel aj v galérii v Trebnji, stredisku slovinskej insity.

Galéria insitného umenia a Turistická organizácia Obce Kovačica podelili v Ľubľane množstvo prospektov a dokumentárnych filmov o obrazárni a cestovnom ruchu južného Banátu. Výstava malieb v Slovinsku je pokračovaním viacročnej bratskej spolupráce Srbského kultúrneho spolku Mihajla Pupina z Ľubľany a Spomienkového strediska Mihajla Pupina v Idvore.

Ján Špringeľ

          Snímky: z archívu P. Cicku

 Hruškári, hudobníci z Rosičky a tanečníci z Rozmarína pred vystúpením na slávnostnom otvorení výstavy obrazov v Slovinsku


Hruškári, hudobníci z Rosičky a tanečníci z Rozmarína pred vystúpením na slávnostnom otvorení výstavy obrazov v Slovinsku

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs