Nižšia cena pšenice, kukurica drahšia

1.feb 2013

Z PRODUKČNEJ BURZY


V dňoch od 21. 1. do 25. 1. 2013 na Produkčnej burze v Novom Sade bol zaznamenaný obrat v minimálnych množstvách. Obchodovalo sa iba s prvotnými poľnohospodárskymi výrobkami v množstve 394 ton a aj to iba pre potreby spracovateľského priemyslu. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bolo toto množstvo o viac ako polovicu menšie. Táto doslova „mŕtva” situácia pokračuje už tretí týždeň v poradí a január 2013 z hľadiska historickej analýzy objemu obratu bude zaznamenaný ako jeden z najslabších.

Cena pšenice sa pohybovala od 27 do 27,50 din/kg bez DPH. Predalo sa iba 100 ton po 29,16 din/kg (cena s DPH). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola lacnejšia o 1,45 %.

Úplne odlišná situácia je na trhu s kukuricou. V uvedenom období ponuka bola veľmi slabá a dopyt obrovský. Predalo sa iba 100 ton po 26,68 din/kg (24,70 bez DPH), čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 0,41 % vyššia cena.

Ďalšia komodita, s ktorou sa na novosadskej burze obchodovalo, boli sójové výlisky. Predalo sa 22 ton po 73,20 dinára (61 dinárov bez DPH). Cena sójových výliskov je pomerne stabilná.

O sóju, ktorá sa predávala po 61,20 din/kg bez DPH, záujem nebol, aj napriek tomu, že v porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola lacnejšia o 0,80 din/kg.

V uvedenom období sa na Produkčnej burze v Novom Sade najviac obchodovalo so slnečnicovými výliskami. Predalo sa 172 ton po cene 33,36 din/kg (27,80 din/kg bez DPH).

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs