Potrebuje Srbsko GMO?

1.feb 2013

AKTUÁLNE

V súčasnosti medzi najviac využívané geneticky modifikované organizmy patria mikroorganizmy a rastliny. Kým diskusia a polemika okolo používania transgénnych mikroorganizmov je v mnohých štátoch zatiaľ skôr v štádiu tichého súhlasu, okolo genetickej modifikácii rastlín už dlhšiu dobu prúdi veľmi živá diskusia. Názory verejnosti nútia vlády venovať čoraz väčšiu pozornosť legislatívnej úprave možností využívania GMO, postupov ich pestovania a zabezpečenia ochrany pred ich nežiaducim únikov do životného prostredia. Kým USA a rozvojové krajiny považujú geneticky modifikované plodiny za bezpečné a nevynakladajú značné prostriedky na riešenie environmentálnych a zdravotných rizík, ktoré s nimi súvisia, Európska únia má už dnes prepracovanú veľmi kvalitnú legislatívu, ktorá chráni nielen jej obyvateľov, ale aj prostredie a krajinu, v ktorej žijú.

V Srbsku je momentálne pestovanie GMO zakázané. Ich používanie sa v Európe uskutočňuje iba kontrolovane a používať sa môžu len tie GMO, ktoré povolí príslušný štátny alebo európsky orgán. Veľká časť Európy sa používaniu GMO bráni a snaží sa zakazovať aj povolené GMO. Neustále sa vyvíja tlak, najmä zo strany mimovládnych organizácií o zákaz ich používania.

Podľa názoru prof. Miladina Ševarlića Srbsko by malo obrovské ekonomické škody, ak by povolilo pestovanie a obchodovanie GMO. Len na základe nákupu geneticky modifikovaného osiva a rozdielu v cene medzi GM a geneticky nemodifikovaných komerčných výrobkov, štát by ročne prišiel o obrovské sumy. Podľa jeho slov Srbsko nemá ani jeden dôvod na zmenu zákonných predpisov v prospech kompánií, ktoré vyrábajú GMO, a je veľmi dôležité, aby aj naďalej zostalo zónou bez GMO. To by bola zároveň aj bezplatná reklama domácich poľnohospodárskych výrobcov nielen pre srbský, ale predovšetkým pre európsky trh. V náš prospech je aj rozhodnutie Komisie EÚ z 23. januára 2013 o pozastavení procesu schválenia GM potravinárskych siatin do konca jej mandátu v roku 2014. Pretože v Srbsku sú údajne viac ako štyri pätiny voličov proti zmene Zákona o GMO, aj politici by mali pri svojich ďalších krokoch na to myslieť.

Ľ. S.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs