Nový Sad oslavuje svoj sviatok

1.feb 2013

Nový Sad dnes oslavuje svoj sviatok, ktorý vznikol ako spomienka na 1. február v roku 1748, keď nariadením Márie Terézie mesto získalo štatút slobodného kráľovského mesta. Avšak originálna listina sa zatratila a mesto vlastní overený odpis z rakúskeho Štátneho archívu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs