V KOVAČICKEJ OBCI

1.feb 2013

V KOVAČICKEJ OBCI bola oslava Dňa svätého Sávu vo všetkých základných školách v piatok 25. januára t. r. A už niekoľko rokov túto slávnosť venovanú velikánovi srbskej duchovnosti a ochrancovi škôl ZŠ Mladých pokolení a Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici organizujú spoločne. Hostiteľom bolo tohto roku gymnázium. Za prítomnosti početných žiakov, profesorov a hostí týchto dvoch škôl odznel žiacky program (na snímke je časť žiackeho chóru kovačickej základnej školy) s príležitostnými básňami, piesňami a nevystala ani svätosávska hymna. Duchovnú časť slávnosti vykonal kovačický pravoslávny kňaz Vlado Blagojević. Školská slava bola i tentoraz usporiadaná podľa tradičných pravoslávnych zvykov – krájaním slavského koláča a liturgiou venovanou svätému Sávovi.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs