V obci Alibunár doteraz vyhlásili 5 listín

15.mar 2016

V obci Alibunár doteraz vyhlásili 5 listín

V Obci Alibunár záverečne so 14. marcom kandidatúru do lokálneho parlamentu podalo 5 politických strán.

Na volebnom lístku pod číslom jeden bude listina Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí. Túto listinu obecná volebná komisia vyhlásila 8. marca. Iba deň neskoršie, čiže 9. marca schválili aj listinu Demokratická strana – Dr. Bojan Pajtić. Táto listina bude na volebnom lístku pod číslom 2.

Listina Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska je vyhlásená 10. marca a na lístku bude pod číslom 3. Pod číslom 4 na lokánych voľbách v tejto obci bude listina Dr. Vojislav Šešelj – Srbská radikálna strana, ktorú volebná komisia vyhlásila 12. marca.

Konečne včera, 14. marca volebná komisia pod číslom 5 schválila aj listinu Liga sociálnych demokratov Vojvodiny – Nenad Čanak.

Na štyroch listinách sa nachádzajú po 23 kandidáti, iba listina Srbskej radikálnej strany má 14 kandidátov

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs