Otázka školských učební v Jánošíku pred čiastočným vyriešením

15.jan 2014

Uplynul prvý mesiac výučby v novom školskom roku a stav na šesťročnej škole v Jánošíku bol naozaj kritický čo sa týka školských miestností. Pred započatím školského roku pre výučbu bola uschopnená iba jedna miestnosť, učebňa, a počet žiakov vynášal ponad 200. Nad takýmto stavom sa pozastavili zodpovední osvetoví činitelia a jednotlivé organizácie, a v septembri sa naozaj aj pristúpilo k zlepšeniu takého povážlivého stavu.

Na jednom zhromaždení Socialistického sväzu pracujúcich bolo uzhodnuté, že sa pre školské potreby adaptuje a opraví jedna budova, avšak pre jej uschopnenie boli potrebné značné výlohy. Občania Jánošíka sa dohodli, že sa financovať budú len tie najnutnejšie práce a materiál, kým ostatné práce sa budú konať na dobrovoľnom základe zo strany občanov.

A pristúpilo sa k práci. Zozbierané bolo 330 000 dinárov, za čo bol zakúpený črep a drevo a hradení majstri. Značným úsilím a obetavosťou občanov za jeden deň budova bola znovu pokrytá a o niekoľko dní bude odovzdaná na použitie škole.

Na šesťročnej škole v Jánošíku v tomto školskom roku upísané je 207 žiakov, a do útulne 40 dietok. Počet žiakov v pomere na minulý rok sa zvýšil o 50. Ohľadom vyučujúcich síl škola je kádrami zabezpečená, na škole pracuje 6 učiteľských síl, čo je pre terajšie potreby dostatočné.

Ohľadom dochádzky žiakov do školy v tomto roku je stav pochvalyhodný. Zateraz niet problémov, a len 2 žiaci neprichádzajú zateraz riadne do školy. Školský výbor priam žije so školou a stará sa o jej každodenné potreby.

Nakoniec môžeme povedať, že napriek uschopneniu jednej budovy pre prešírenie učebných miestností k potrebám školy, učebný priestor ešte stále nebude vyriešený a oprávkou domu nebude dosiahnuté to, čo je škole všetko potrebné. Miestností ešte stále nebude nadostač, takže pre tento školský rok jedno oddelenie bude musieť byť umiestnené v hasičskom dome, lebo iného východiska niet. Okrem toho, škola nemá miestnosti pre svoju dielňu a žiacku čitáreň. Konečne, niet ani jednej väčšej miestnosti pre hodiny telocviku počas zimného obdobia.

Zo všetkého tohto vyplýva potreba jednej ústrednej školskej budovy v Jánošíku, ktorá by mala hore spomenuté miestnosti, a na ten spôsob by výučba na škole v Jánošíku prebiehala dľa predpisov a, samozrejme, úspešnejšie. V tejto veci sa už pomaly aj začlo pracovať. Založený bol iniciatívny výbor, ktorý má vypracovať hrubé plány.

Podľa všetkého, ako vidno, v Jánošíku sa hladina okolo verejných prác rozhýbala a možno veriť, že dľa doterajšieho úsilia a elánu občanov v dohľadnej dobe môžeme očakávať aj vybudovanie jednej ústrednej školskej budovy.

L-ský

(Z čísla 80 Hlasu ľudu,

ktoré vyšlo 10. októbra 1956

v Báčskom Petrovci)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs