Rozlúčka s Annou Ištvánovou

15.jan 2014

Rozlúčka s Annou Ištvánovou

istvanovaV utorok 14. januára v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe sa verejnosť navždy rozlúčila s Annou Ištvánovou, ktorá umrela po dlhej a ťažkej chorobe 2. januára.

Anna Ištvánová (1955 – 2014) bola úradujúcou predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľkou Domu slovenskej kultúry – Regionálneho osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Posledný raz sa s touto neúnavnou pracovníčkou a významnou osobnosťou Slovákov v Maďarsku prišli rozlúčiť početní kolegovia, spolupracovníci a priatelia nielen z Maďarska, ale aj z Rumunska, Srbska a zo Slovenska, medzi ktorými boli aj predstavitelia najvyšších inštitúcií – J.E. Rastislav Káčer, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Štefan Daňo, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, ktorý priniesol vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy In memoriam, ktoré Anne Ištvánovej udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

istvanova-del– Z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča prijal som štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža III. triedy patriaci Anne Ištvánovej. Práve ten si ako jedno z najvyšších ocenení udelených v roku 21. výročia samostatnej slovenskej štátnosti mala prevziať osobne. Jej Rad, žiaľ, osudom piatich dní, ktoré v tom čase už nebola medzi nami, dostal prívlastok in memoriam, – poznamenal predseda ÚSŽZ Igor Furdík.

Zdroj: svcentrum.com

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs