Otvorili tribúnu, privítali knihu

17.okt 2013

Otvorili tribúnu, privítali knihu

K 90. výročiu futbalového klubu v Petrovci

Nová tribúna FK Mladosť v Petrovci

Nová tribúna FK Mladosť v Petrovci

V rámci tohtoročnej oslavy Dňa Obce Báčsky Petrovec 15. októbra na sviatočnom zasadnutí Zhromaždenia obce odovzdali aj športové uznania. Podľa rozhodnutia o udelení športového uznania obce za rok 2012 toto ocenenie sa dostalo aj Futbalovému klubu Mladosť v Báčskom Petrovci. V zdôvodnení ceny bolo počuť, že klub cenu získal za deväťdesiatročnú úspešnú prácu so všetkými kategóriami futbalistov a za pozoruhodné výsledky na futbalovom poli v dlhšom časovom období. Po zasadnutí sa hostia a futbaloví snaživci presunuli do Športovo-rekreačného a mládežníckeho areálu Vrbara, kde sviatočne otvorili znova vystavanú tribúnu petrovského futbalového klubu. Dlhoročná kapitálová investícia miestnej a lokálnej samosprávy sa konečne pomaly ukončuje. Okrem vonkajšej časti práce ukončili aj vo vnútri a tak sme mali možnosť pozrieť si upravené a vylíčené prezliekarne, nainštalované sociálne zariadenia a sprchy. Politici sľubujú, že tribúnu čoskoro zapoja na vodovodnú a kanalizačnú sieť a zadovážia aj nábytok do miestností.

Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia FK Mladosť

Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia FK Mladosť

Druhým podujatím v rámci futbalových osláv bola slávnostná schôdza Zhromaždenia FK Mladosť. Prítomní si vypočuli referát v podaní predsedu klubu Dr. Vladimíra Sýkoru. Športový dopisovateľ a zostavovateľ knihy Samuel Medveď prezentoval čerstvú publikáciu 90 rokov petrovského futbalu, ktorú vydala Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v Novom Sade. Pri tejto príležitosti sa zavďačili aj sponzorom a dlhoročným pracovníkom klubu.

J. Čiep

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs