Padinské zvyky predstavili v Kysáči

3.mar 2018

Padinské zvyky predstavili v Kysáči

Publikáciu Padinské ľudové zvyky a obyčaje autorov Jána Kolárika a Zuzany Papovej predstavili dnes v Kysáči.

Večierok prebiehal v Slovenskom národnom dome a organizátorom bola Mestská knižnica z Nového Sadu, pobočka Michala Babinku v Kysáči. Spoluorganizátormi boli KUS Vladimíra Mičátka a MOMS v Kysáči.

Autor Kolárik úvodom predstavil čerstvú knihu a povedal, že sú tri dôvody na to, prečo ju po padinskej premiére predstavujú práve v Kysáči. To je z tých dôvodov, že určitú časť života strávil v Kysáči. Ale aj preto, že tak ako v Padine i v Kysáči sú ľudia dobrí a dobrosrdeční. Po tretie preto, že kysáčska knižnica nesie meno padinského básnika Michala Babinku. Autor prečítal i posudok o publikácii z pera literárnej vedkyne a kritičky Dr. Zuzany Čížikovej.

Príležitostný program

Ani v rámci predstavovania knihy v Kysáči nevystal príležitostný program, v rámci ktorého prezentovali a podali krátke úryvky z knihy o niektorých padinských zvykov a obyčajach. Program moderovala Želmíra Koláriková.

Kysáčske obecenstvo pozorne sledovalo jednotlivé príhovory a výstupy a domov si odnieslo pekné umelecké zážitky. Medzi prítomnými boli Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM, Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč, Michal Francisty, predseda KUS Vladimíra Mičátka, a Anna Vozárová, riaditeľka kysáčskej základnej školy.

Autor Kolárik na záver večierka venoval knihy kysáčskej knižnici, spolku V. Mičátka a MOMS ako i niektorým jednotlivcom.

 

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs