Pamätnica školy

26.dec 2014

Pamätnica školy

Z novej klenotnice dejín školy určite bude mať kto čítať  

Z novej klenotnice dejín školy určite bude mať kto čítať

„Rok 2014 ubehol v znamení osláv tlačeného slova. Či je krajšie ukončenie takéhoto kalendárneho roka a k tomu aj príležitosť – 95. výročie našej školy, ako je prezentácia Pamätnice 2004 – 2014?“ konštatovala a pýtala sa moderátorka programu Malvína Zolňanová pri krste novej školskej publikácie v utorok 16. decembra 2014 v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Riaditeľ školy Pavel Belička na to nadviazal slovami: „Prečo pamätnica po desiatich rokoch? Pretože sa nám desať rokov ukázalo ako akurátne obdobie, aby sme mohli povedať všetko to, alebo aspoň to najvýznamnejšie, čo sa udialo za desať rokov v našej škole, aby sa nezabudlo. Po druhé, svedkovia tohto obdobia sú živí a môžu dementovať, ak sme v niečom náhodou pochybili alebo nepomenovali správne. V tom prípade chyby môžeme opraviť.“

Ide o faktografickú 216-stranovú publikáciu, ktorá bude slúžiť generáciám, ako tie predošlé štyri knihy. Kedykoľvek chceme zistiť, čo sa kedysi udialo v škole, keďže už nie sú živí svedkovia, na pomoc si do rúk berieme práve tieto pamätnice. „Koncepcia pamätnice sa nepatrne líši od predchádzajúcej, ktorá vyšla k 85. výročiu školy. V prvej časti sa uvádzajú základné údaje o tejto stredoškolskej ustanovizni. Ďalej sa hovorí o veľkej renovácii samotnej budovy školy a vynovený bol i žiacky domov. V uplynulom desaťročí mnohí z dovtedajších pracovníkov odišli do dôchodku. Na ich miesto prišli mladšie generácie. V pamätnici sú popísané aktivity a dosahy záujmových krúžkov v škole. Aj žiacky domov priniesol novinky do gymnaziálneho života. Mnohí žiaci tu našli svoj druhý dom a vďaka aktivitám, organizovaným v rámci domova, získali cenné uznania tak v škole, ako i v širšom spoločenskom živote. Publikácia uvádza aj zoznam všetkých žiakov a študentov, ktorí boli ubytovaní v žiackom domove v predchádzajúcom období. Na posledných stranách pamätnice nachádzame základné údaje o jednotlivých maturantoch. Do konca školského roku 2013/2014 gymnázium absolvovalo 4 351 žiakov. Väčšina z nich úspešne skončila vysoké školy. V tejto časti sú i tablá maturantov. O živote a pôsobení gymnázia v poslednom desaťročí svedčí i bohatá galéria fotografií,“ prítomným o koncepcii hovorila profesorka Marta Pavčoková, šéfredaktorka publikácie.

Redakciu, ktorá pracovala pri vypracovaní knihy, okrem riaditeľa Beličku a profesorky Pavčokovej tvoria ich kolegovia Ján Kopčok, Želislav Marušník a Jaroslav Grňa. Po príhovoroch nasledoval krst novej publikácie, čo urobila Anna Tomanová-Makanová. Krátky, ale trefný umelecký program hrou na flaute dotvorila Nikoleta Alexyová, recitáciou Elena Vršková, hudbou na klavíri Sandra Grňová, odmenenou slohovou prácou Jaroslava Majerová, hudbou na husliach sestry Debora Hanna a Elizabeth Rachel Eliášové a na záver spevom i úspešné speváčky Anna Berédiová a Ľudmila Ragová.

                                                                                                                                             Jaroslav Čiep

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs