Reagovanie: SLOVÁCI VPRED! kritizuje čin zvolania zasadnutia NRSNM na 26. decembra

26.dec 2014

Reagovanie: SLOVÁCI VPRED! kritizuje čin zvolania zasadnutia NRSNM na 26. decembra

slovacivpredListina SLOVÁCI VPRED! v čele s Pavlom Surovým dnes písomne reagovala na zvolanie 3. schôdze NRSNM, ktorá by sa mala uskutočniť dnes, 26. decembra v Báčskom Petrovci.

V písmnom oznámení sa uvádza, že zvolanie 3. schôdze NRSNM na vianočný posvätný sviatok, na ktorej sa budú voliť  funkcionári do orgánov NRSNM považajú za dehonestáciou, až kresťansky urážlivý krok. “Vianočné sviatky sa svätia v kruhu najbližších a nie spolčením a politikárčením v posvätný deň osláv. Rozhodnutia urobené práve v tento posvätný deň nebudú mať božieho požehnania!”, – píše Pavel Surový v mene listiny SLOVÁCI VPRED!.

Opozične naladení členovia NRSNM zoskupený okolo tejto skupiny  znovu prejavili nespokojnosť, spôsobenú odmietnutím amandementov, ktoré podali na návrh Štatútu NRSNM na predchádzajúcej schôdzi našej najvyššej inštitúcie kultúrnej autonómie.

“Odmietnutím zlepšovacích a pozmeňovacích návrhov volebnej listiny SLOVÁCI VPRED! k návrhom a zmenám Štatútu NRSNM, aby všetky volebné listiny boli zastúpené proporčne získanému počtu mandátov na voľbách do NRSNM v orgánoch NRSNM a to počnúc od podpredsedov, zloženia Výkonnej rady, členov vo všetkých výborov a komisií je pre nás kameňom úrazu!”, – uvádza sa v reagovaní, v ktorom píšuc, že “sa nedá ťahať za jeden povraz”, explicitne hovoria, že v budúcnosti nemienia spolupracovať s tzv, pozíciou NRSNM.

Zároveň sa v mene spomínanej volebnej listiny  a v mene členov NRSNM za  túto listinu žiaden ich člen neprijíma žiadnej funkcie v orgánoch, výboroch a komisiách NRSNM.

(Hlas ľudu)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs