Pamätník večnej láske v kulpínskom parku

11.apr 2016

Pamätník večnej láske v kulpínskom parku

V aleji významných osobností v Kulpíne v nedeľu 10. apríla pribudli dve busty: Lenke Dunđerskej (1869 – 1895) a Lazovi Kostićovi (1841 – 1910). K 10. výročiu pôsobenia združenia ich dal vypracovať a primeraným literárno-scénickým programom ich odhalenie zorganizoval Klub Kulpínčanov.

Foto: A. Francistyová

Foto: A. Francistyová

Po príležitostnom príhovore v slávnostnej sieni kulpínskeho kaštieľa – Muzeálneho komplexu predsedu Klubu Kulpínčanov Pavla Zimu, o rodine Dunđerskovcov, ktorá bola nielen bohatá, ale aj dobroprajná, hovorila moderátorka Tatiana Mitićová. O platonickej a nehynúcej láske mladučkej Jelene Lenke Dunđerskej a známeho srbského spisovateľa Lazu Kostića hovoril a niektoré drobné historické faktografické prehrešky „opravil“ veľký znalec diela Lazu Kostića profesor Hadži Zoran Lazin. Príležitostnými veršami či čítaním Lenkiných listov Lazovi k slávnostnému ovzdušiu prispeli herec a spisovateľ Miodrag Petrović a novosadská spisovateľka Jelena Stojsavljevićová.

Foto: A. Francistyová

Foto: A. Francistyová

Neuskutočniteľná láska s tragickým koncom, tak veľmi pripomínajúca osud Schakespearových hrdinov Rómea a Júlie, inšpirovala k napísaniu dramatickej predlohy Zorana Subotičkého. Inscenácia tejto hry pod názvom Od raja do beznjenice odznela tiež v tomto nedeľňajšom programe v Kulpíne a presvedčivo ju za účasti i autora Z. Subotičkého (rozprávač) zahrali herci Srbského národného divadla v Novom Sade: Jovana Radovanovićová (Lenka Dunđerská), Ervin Hadžimurtezić (Laza Kostić) a Miodrag Petrović (Lenkin otec Lazar Dunđerski). Odznela tu aj Lazovi najkrajšia básnická poéma venovaná Lenke Santa Marija della Salute.

Potom nasledovalo odhalenie postavených búst v blízkom kulpínskom parku. Sú to v poradí ôsma a deviata busta a ich autorom je Igor Šeter zo Somboru. Aj tu odzneli slová o 10-ročnej práci Klubu Kulpínčanov, kým o doteraz postavených bustách a o sochárovi Šeterovi hovoril Mr. Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov. Dojímavými slovami sa početným prítomným prihovoril i Nikola Tanurdžić, potomok rodiny Dunđerskovcov, a potom bustu tetke svojho deda Lenke Dunđerskej a známeho srbského spisovateľa Lazu Kostića spolu s Pavlom Zimom i odhalili.

Aj druhú časť programu návštevníkom spestrili Tamburaši sa Dunava.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs