PAMIATKA NA POSVIACKU KOSTOLOV

13.okt 2020

PAMIATKA NA POSVIACKU KOSTOLOV

 Prvé dva októbrové víkendy majú osobitný význam v živote jánošíckych a hajdušických evanjelikov. V Jánošíku si na posviacku kostola spomínajú v prvú, a v Hajdušici v druhú októbrovú nedeľu. V oboch zboroch tohto roku mali významnejšie akcie na úprave svojich chrámov. V Jánošíku sa rozhodli kompletne opraviť a ofarbiť kostolné lavice a v Hajdušici maľovali interiér kostola.

Pracovná akcia v jánošíckom kostole (foto: Slađan Daniel Srdić)

„Lavice v našom kostole sú pôvodné, teda už 136-ročné, a drevo na ich výrobu je dovezené až zo Sedmohradska. Po rokoch používania však potrebujú vážnejšiu rekonštrukciu, a tak najprv budú vymenené časti, ktoré zhraneli a iba potom lavice ofarbíme a na koniec sedadlá a operadlá  vyčalúnime,“ informuje nás vznešený pán senior banátsky a farár jánošícky Slađan Daniel Srdić. „Tie práce sme zverili pánovi majstrovi Jánovi Hlavatému z Padiny. Nuž a kým sú lavice preč, vykonáme aj zateplenie podlahy pod lavicami“, dodal Srdić. Prostriedky na tie účely sme dostali z úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a z obce Alibunár.

Pohostenie pre robotníkov

V cirkevnom zbore v Hajdušici vlani na desaťročnicu posviacky, olíčili kostol zvonku a ofarbili väžu a toho roku sa rozhodli kostol líčiť zvnútra. Tieto práce zverili maliarskej dielni Jána Piktora, inak dozorcu cirkevného zboru z Jánošíka. Po vykonanej práci, cirkevníci kostol poupratovali a vrátili na miesto lavice a tým ho pripravili pre slávnostné služby božie venované pamiatky na posviacku. Časť prostriedkov na tieto účely zbor dostal od obce Plandište a chýbajúce vyčlenil z vlastnej pokladne.

Upratovanie kostola v Hajdušici

Kirvaj

V oboch dedinách kirvaj vyrástol v opravdivé dedinské oslavy, ktoré oslavujú všetci bez ohľadu na národnostnú a náboženskú príslušnosť. V ten deň svojich rodákov a priateľov navštevujú rodáci, priatelia, známy žijúci mimo. Organizujú sa slávnostné obedy, ale aj rôzne kultúrne, športové a zábavné podujatia. A tak v Jánošíku spolok žien Jánošíčanka otvoril svoje etno priestory pre návštevníkov, kde si okrem etno výstavy mohli pozrieť aj výstavu obrazov jánošíckych maliarov a ochutnať  herovky. Bez hudby a tanečnej zábavy to zrejme nemohlo prejsť.

Usilovné Jánošíčanky pre návštevníkov pripravovali herovky (foto:M.Chrťanová)

Jarmok v Hajdušici

Pre opatrenia v boji proti koronavírusu v Hajdušici tohto roku vystal tradičný kirvajový koncert KUS Bratstvo a aj tanečná zábava. Rušno bolo iba v súkromnej kaviarni a na strelnici, kde strelecký klub Hajdušica zorganizoval  riadne kolo banátskej súťaže v triafaní hlinených terčov.

Deti v oboch dedinách však neboli ukrátené o pôžitok. Na nádvorí škôl naplno pracoval zábavný park, a aj napriek pandémii ani tohtoročný kirvaj neprešiel bez jarmočných obsahov, ktorým sa, pravdaže, najviac potešili znovu deti, keďže je to jedinečná príležitosť, aby si obnovili fond svojich hračiek, vzhľadom na to, že rodičia, a najmä starí rodičia sú v ten deň štedrejší než obvykle. Mnohí sa pravdaže jarmokom poprechádzajú už aj preto že očakávajú, že tam stretnú niekoho, koho najčastejšie stretávajú iba v tento deň. 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs