Umelecké prepojenie cezhraničnej spolupráce

13.okt 2020

Umelecké prepojenie cezhraničnej spolupráce

Komorný zbor Zvony zo Selenče v nedeľu 11. októbra v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom v Čáčove-Senici na Slovensku zorganizovali videokonferenčný telemost, presnejšie dva koncerty dvoch umeleckých telies v dvoch krajinách.

Jedinečnosťou tohto podujatia bolo práve to, že jeden koncert bol na Slovensku v Čáčove a ten druhý v dome kultúry v Selenči. Diváci mali možnosť sledovať tak ten koncert, na ktorom boli fyzicky prítomní, ako aj ten druhý prostredníctvom priameho vysielania.

„Iniciátorom tohto celého telemostu boli práve partneri z Čáčova. No, žiaľ, my sme na to podmienky nemali, ale oni sa o to celé postarali a dokonca nám poslali celú techniku potrebnú na takéto priame vysielanie. O techniku z našej strany sa postarali Patrik Malina a zvukár Dominik Turanský. Verím, že sa všetko podarilo a že diváci, tak naši, ako aj na Slovensku, boli spokojní s umeleckým prednesom. Po polročnej pauze aj  Orchestrík mal možnosť opäť vystúpiť v plnej zostave. Z vypätia svojich intelektuálnych a umeleckých síl dali veľmi dobrý výsledok,“ tvrdí vedúci KZ Zvony Dr. Juraj Súdi.

Ako aj pri doterajších vystúpeniach v Čáčove-Senici, KZ Zvony koncert otvoril piesňou Toľko dôvodov. V konečnom dôsledku touto piesňou sa niesol celý koncert, keďže vďaka mnohým dôvodom sa tento koncert mohol uskutočniť. KZ Zvony, ako aj Orchestrík a jeho sólisti predviedli svoj aktuálny repertoár. Diváci si mohli vypočuť ľudové piesne, vážnu a náboženskú hudbu. Podobný repertoár predviedol Akordeónový orchester Melody pri Základnej umeleckej škole v Senici. Dojímavým bodom koncertu v Čáčove bolo vystúpenie Selenčanov žijúcich na Slovensku, ktorých sprevádzala a nacvičila Leonóra Súdiová. V rámci koncertu sa prihovorili aj riaditeľka Základnej školy Jána Kollára Katarína Vrabčeniaková a členka Národnej osvetovej rady predsedníčka MOMS Selenča Svetlana Zolňanová. 

foto: Slavomír Bučák

K realizácii telemostu prispeli: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, Obec Báč, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, MOMS Selenča a Miestne spoločenstvo Selenča. Obe strany pevne dúfajú, že sa im o rok podarí stretnúť sa a spoločne realizovať ďalšie vystúpenia.

Foto: Slavomír Bučák

K realizácii telemostu prispeli: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, Obec Báč, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Abakus provajder z Báčskej Palanky, MOMS Selenča a Miestne spoločenstvo Selenča. Obe strany pevne dúfajú, že sa im o rok podarí stretnúť sa a spoločne realizovať ďalšie vystúpenia.

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs